دانلود طرح درس روزانه درس 7 طلای سیاه مطالعات ششم دبستان

طرح درس روزانه درس 7 طلای سیاه مطالعات ششم دبستان

0 4.7k
دانلود طرح درس روزانه درس 7 طلای سیاه مطالعات ششم دبستان
دانلود طرح درس روزانه درس 7 طلای سیاه مطالعات ششم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 4 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با نفت و سایر منابع انرژی آشنا شوند.
اهداف رفتاری:
انتظار میرود دانش آموزان بتوانند:
1-دانش آموزان بتوانند انواع منابع عمده ی انرژی را نام ببرند.
2-تعریف مناسبی از سوخت های فسیلی ارائه کنند.
3- اهمیت نفت و سایر منابع انرژی را در زندگی بیان کنند.
4- تفاوت برق حرارتی و برق آبی را بیان کنند.


3,000 تومان