دانلود طرح درس روزانه درس 1زنگ علوم علوم چهارم دبستان

طرح درس روزانه درس 1زنگ علوم علوم چهارم دبستان

0 2.6k
دانلود طرح درس روزانه درس 1زنگ علوم  علوم چهارم دبستان
دانلود طرح درس روزانه درس 1زنگ علوم  علوم چهارم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 3 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مراحل روش علمی از ابتدای مراحل (فرضیه سازی تا نتیجه گیری) آشنا شوند.
اهداف رفتاری:
انتظار میرود دانش آموز بتواند:
1-دانش آموز مورد یک موضوع فرضیه سازی می کند (دانشی)
2- دانش آموز خوب مشاهده و یادداشت برداری می کند (رفتاری – دانشی)
3- دانش آموز در مورد مشاهدات خود آزمایشات لازم را انجام می دهد (رفتاری)
4- دانش آموز مشاهدات خود را بررسی کرده و به نتیجه می رسد (دانشی)
5- دانش آموز به انجام آزمایشات و ثبت نتایج علاقه نشان می دهد (عاطفی)


3,000 تومان